Leren op verschillende manieren

Inspiratiesessies

Leren doe je niet alleen. Leren gebeurt in een inspirerende omgeving mét inspirerende mensen. Iedereen kent wel mensen, dit kunnen ouders, leraren, vrienden van je ouders of vrijwilligers zijn. Het netwerk in het leven van de leerlingen is al op jonge leeftijd groter dan ze zelf weten. Agora Hub030 nodigt deze persoonlijkheden graag uit om kennis te maken met Agora onderwijs en direct ook hun steentje bij te dragen. Er wordt tijd gemaakt om uitgebreid te luisteren naar het ‘verhaal’ van hen maar ook ervaringen opdoen is mogelijk. Zo worden nieuwe mensen met hun verhalen en daarmee nieuwe bronnen van inspiratie, kennis, inzichten en ervaringen voor de leerlingen toegankelijk.

 

Op Hub030 willen we maximaal inzetten op de nieuwsgierigheid. Dit is het vertrekpunt van ons onderwijs. Bij Agora krijg je energie en ervaring hoe fantastisch het is om de wereld en zijn bewoners te ontdekken en beleven. In inspiratiesessies creëren we de ruimte om de wereld en zijn bewoners te ontmoeten. Dit kan een kookles van Ron Blauw zijn, samen naar een hondenuitlaatcentrum gaan, zaaien in de moestuin, alles over breuken, een ouder die een expert is in marketing en ons meeneemt of over het schrijven van teksten. We prikkelen verwondering en verlangens creëren staat centraal. We werken hier samen met Utrecht en zijn bewoners, ondernemers en overheden. Vanuit het aangewakkerde verlangen kunnen we challenges ontwerpen.

Inspiratiesessie hosten? Let us know!

Dagstart

Bij de dagstart zit elke leerling in zijn eigen veilige huiskamer en wordt iedereen gezien en warm onthaalt. Hierna worden er thema uitgelicht uit de actualiteit die en relatie hebben tot burgerschapsvorming.

Daarna is er aandacht voor de ‘agenda van de dag’. Iedereen wordt ‘aangezet’ en is er aandacht voor het plannen en intenties uitzetten van de dag. Op een procesmatige manier, begeleid door de coach weet iedere leerling wat zijn/ haar programma is, heeft een tijdsplanning, weet welke verantwoordelijkheid/ verwachtingen/ bedoelingen van jezelf en waar de focus ligt. Een kind kan dan zelfsturend zijn/ leren worden en een coach begeleid dit proces.

Coaches zorgen voor actualiteit thema’s in de ochtend die relatie hebben tot het afwijzen van discriminatie en onverdraagzaamheid en begrip voor anderen.

 

Challenges

Elke challenge vormt leerroutes. Challenges starten bij de kracht van nieuwsgierigheid en een weloverwogen plan. Binnen deze challenges met hun leerroutes dient het ontwikkelplan als leidraad. De leerinhoud is altijd betekenisvol en er wordt gewerkt vanuit motivatie en een eigen gekozen challenge, er is vrijheid maar geen vrijblijvendheid. Wij leggen een sterke basis van kernvakken. Er is altijd samenhang; betekenisvol vertrekpunt- leerinhoud- einddoel, de kernvakken noemen wij gereedschappen. Zonder deze basis-gereedschappen kun je niet meedoen in de maatschappij.

 

Challenges bieden ons de kans om situaties te scheppen die leerlingen en volwassenen in staat stellen om zich te ontwikkelen, collectief of individueel, tijdens gedeelde activiteiten. Leerlingen leren er keuzes maken en hun vrije wil beredeneerd toe te passen en te ervaren hoe om te gaan met de gevolgen van die keuzes. De challenge is een middel om de leerlingen te laten spelen. Vanuit eigen keuze en daarmee vanuit intrinsieke motivatie te laten ervaren dat vanuit verwondering mooie dingen kan bereiken. De challenge is voor de coach een middel om iedere leerling daarin te begeleiden. De leerling te laten genieten van de focus op wat hij allemaal doet en kan doen, en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de leerling leert hoe dergelijke processen het beste doorlopen kunnen worden. Een challenge helpt ook om tot een resultaat te komen voor een leerling. Een resultaat dat hij trots kan laten zien aan anderen, als resultaat van inspanning, concentratie en doorzetten. De stappen die gezet worden binnen een challenge-aanpak zijn gebaseerd op de taxonomie van Marzano.  Het is een hulpmiddel om op alle fronten tot dieper leren te brengen.

Stiltetijd

Sta stil, dat is al een hele vooruitgang

We besteden aandacht aan ‘contemplatief’ leven. We nemen bewust de ruimte voor beschouwing, reflectie en overpeinzing en trekken ons dan even terug uit het actieve denken. Hierdoor zijn we in staat prikkels te verwerken en kunnen we ons opladen voor wat komen gaat. Een leven lang ontwikkelen komt hiermee dichterbij.

In onze samenleving gaat alles snel en zijn er veel prikkels. We nemen bewust de ruimte voor beschouwing, reflectie en overpeinzing en trekken ons dan even terug uit het actieve, stiltetijd/ tussenruimte. In deze tussenruimte kunnen we verwerken.

In de tussenruimte, stiltetijd, geven we onze leerlingen de taak om te beschouwen, overpeinzen en voor reflectie; denktijd. Zodat ze klaar zijn voor de opgave waar ze als volwassenen voor komen te staan: ‘het vernieuwen van de gemeenschappelijke wereld’.

Sociocratische kring

Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. In deze kring bespreken van het welzijn van ieder in de community, wat er in de weg staat en welke mogelijkheden er liggen. Een plek voor samenspel vanuit eigen kracht. Een plaats waar we verantwoordelijkheid nemen op weg naar mooiere wereld: duurzaam, sociaal en democratisch. Leerlingen en medewerkers nemen gelijkwaardig deel in de kring. Het is de plek waar je positief invloed kan uitoefenen. Zo leer je dat je zelf veranderingen kunt bewerkstelligen, als je je er voor inzet. Deze kring heeft een vaste structuur. Zo is er de veiligheid en kun je je eigen kracht inzetten en die van een ander zien om samen volwassen aan de wereld te kunnen bouwen.

Agora Hub030 is de grensverleggende school waar je de wereld ontdekt op jouw manier en opgroeit tot een waardevol mens

Dagafsluiting

Elke dag streven we ernaar om kinderen met een glimlach binnen te laten komen en met een glimlach te laten vertrekken. In de dagafsluiting reflecteren we op de dag. We vieren in dit moment wat gelukt is en bespreken wat er nog nodig is om deze dag met een glimlach te kunnen beeindigen. We nemen een vlucht naar de volgende dag; zodat je er klaar voor bent om die goed te kunnen starten.

Deze dagafsluiting is niet voor iedereen gelijktijdig! Doordat we werken met lange en korte schooldagen en met individuele coach sessies eindigt ieders dag op een eigen moment.

HUB DATES

Thursday 19 September 2024
Kijkochtend om 09.30 uur

Nieuwsbrief

Niets missen van ontwikkelingen binnen HUB 030? Laat dan hieronder je e-mail achter voor onze nieuwsbrief!
chevron-down