Bekijk de wereld van alle kanten

De Utrechtse jeugd heeft vrijheid, autonomie en ruimte in een rijke (speelleer)omgeving en sociale context nodig, om vanuit motivatie en nieuwsgierigheid te kunnen leren en ontwikkelen in deze minimaatschappij.

Kinderen mogen het op hun eigen manier ontdekken

Agora Hub030 is een basisvoorziening met een visie op leren en ontwikkelen, met een sterke set waarden. Zo is ieder kind welkom. In de basis gaan we uit van dat wat een kind kan en wil. Wij zien ontwikkeling als een persoonlijke weg waarbij wij maatwerk leveren. Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingslijn en portfolio. De begeleiding en ondersteuning is persoonlijk. Ieder kind krijgt de ruimte en vertrouwen op vermogen, daarbij geven wij houvast en een veilige omgeving om fouten te kunnen maken. Door de persoonlijke aanpak krijg je verrijking door verschil en kunnen verlangens worden vormgegeven.

 

Agora kan je zien als een plein, een marktplein. Je bent van harte welkom op dat plein. We vragen er niet naar je niveau, niet naar je citoscore of naar het advies van je basisschool. Dat hoeft ook niet want elke jongere wil en kan van nature leren. Elke jongere wil groeien, wil goed worden, wil ergens naartoe met zijn leven. Niveau of leeftijd doen er dan niet toe. Op Agora mag je jouw nieuwsgierigheid de vrije loop laten. Vanuit de verwondering over alles om je heen wat het onderzoeken en begrijpen waard is.

Ontdek meer over het onderwijs

OM KINDEREN GELIJKE KANSEN TE GEVEN MOET JE ZE ONGELIJK BEHANDELEN

Onderwijs zonder labels en hokjesdenken

Met Agora Hub030 ontwikkelen we een plek waar kinderen tussen 0-18 in een doorgaande lijn, breed ontwikkeld worden en begeleid in socialisatie, personificatie en kwalificatie. Agora Hub030 is een inclusieve gemeenschap. We sluiten niemand uit en staan geen ontkoppeling uit de maatschappij toe. We maken een punt van de doorgaande lijn tussen kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs omdat we de zwakte van de grote overgangen niet accepteren en kansen zien in een ongelijk aanbod en ongelijke onderwijstijd. Zo kan het ene kind in een paar uur veel leren zonder afleiding waar een ander kind in meer tijd hetzelfde kan leren met afleiding tussendoor. Wij vinden dat dit mogelijk is binnen het onderwijs.

Binnenschools en buitenschools leren is verbonden

Agora Hub030 is een plek waar je energie en de ervaring krijgt hoe fantastisch het is om de wereld en zijn bewoners te ontdekken en beleven. De wereld in al zijn schoonheid en tekortkomingen. Deze wereld mag je ontdekken op jouw manier, vanuit een aangewakkerd verlangen. We creëren ruimte om de wereld en zijn bewoners te ontmoeten. Vanuit ontmoeting ontstaan steeds weer bijzondere momenten van leren, ontdekken en grenzen verleggen, hierin te oefenen en je hiertoe verhouden. Alles wat je kan leren is te vinden buiten de school. De mensen die je daar ontmoet, de omstandigheden en de dagelijkse gebeurtenissen vormen een onmetelijke rijke leeromgeving die jouw nieuwsgierigheid en motivatie vergroot om te leren.

HUB DATES

Thursday 19 September 2024
Kijkochtend om 09.30 uur

Nieuwsbrief

Niets missen van ontwikkelingen binnen HUB 030? Laat dan hieronder je e-mail achter voor onze nieuwsbrief!
chevron-down